Polityka Prywatności

logotipo ramon santafe

Zgodnie z rozporządzeniem Ustawy 15/1999, informujemy, że dane uzyskane z formularza zostaną automatycznie włączone do bazy danych należącej do Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. i posłużą przesłaniu odpowiedzi lub przekazaniu informacji, których dotyczy Państwa zapytanie. W każdym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do wglądu, zmiany bądź usunięcia danych, wysyłając odpowiednie zalecenie na piśmie na adres naszego biura c/ San Vicent 35, 46591- Albalat dels Tarongers (Valencia).

W przypadku, gdy nie zostane wskazane inaczej, rozumiemy, że nie dokonali Państwo żadnych zmian w udostępnionych nam danych. Tym samym zobowiązują się Państwo zgłosić nam wszelkie zmiany danych oraz wyrażają zgodę, aby Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. wykorzystała udostępnione dane do czynności związanych z świadczeniem zakontraktowanych przez obie strony usług.

Przesłanie do nas danych jest równoznaczne z akceptacją tej klauzuli.