Współpraca handlowa między firmami z różnych krajów nie zawsze wzbudza zaufanie. Na szczęście istnieje możliwość uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania ryzyka w kontaktach handlowych, poprzez wcześniejsze sprawdzenie sytuacji finansowej naszego przyszłego partnera. Za naszym pośrednictwem będą Państwo mogli uzyskać dostęp do oficjalnych raportów i certyfikatów z hiszpańskiego Rejestru Handlowego i mieć przewagę informacyjną nad kontrahentem lub dostawcą. Kompleksowe sprawozdanie o hiszpańskim kontrahencie pomoże w momencie podejmowania decyzji o nawiązaniu współpracy. Informujemy, że współpracujemy również z tłumaczem przysięgłym, wobec czego możemy zaoferować fachowe tłumaczenie raportów na język polski. Uzyskaj sprawozdania finansowe hiszpańskich spółek już dziś.

Zawartość raportu o sytuacji finansowej:

Ogólna Informacja Handlowa:
  • Nazwa firmy.
  • Numer Indentyfikacji Podatkowej (C.I.F.).
  • Numer Klasyfikacyjny Działalności.
  • Adres firmy.
  • Przedmiot działalności.
  • Roczne sprawozdanie finansowe.
  • Kapitał zakładowy spółki.
  • Administratorzy i zarząd spółki.
Deposito de cuentas anuales (Zawartość):
  • Saldo w Rachunku Zysków i Strat.
  • Zestawienie bilansowe.
Statuty spółki