Płatność VAT w Hiszpanii przez firmy zajmujące się sprzedażą przez Internet - sprzedażą Online osobom prywatnym

System zwany “SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ/ONLINE jest regulowany przez Artykuł 34 Dyrektywy 2006/112, którego odpowiednik zawarty jest w Artykule 68 hiszpańskiego Prawa o Podatku VAT. Ma on zastosowanie w przypadkach, gdy nabywca towarów (NIE USŁUG) jest osobą prywatną, a sprzedaż nie jest dokonywana w siedzibie sprzedawcy. Z racji, że kupujący jest osobą prywatną, a nie firmą, nie obowiązuje w tym przypadku wyłączenie z płatności VAT dla transakcji między firmami na terenie Unii Europejskiej.

W związku z tym, po przekroczeniu określonego limitu sprzedaży przez Internet/sprzedaży online (w Hiszpanii plasuje się on na wysokości 35.000 Euro), firma powinna rozliczyć się z podatku VAT ze sprzedaży w kraju, gdzie owy limit został przekroczony. Oznacza to, że sprzedawca musi zostać zarejestrowany jako płatnik VAT w hiszpańskim Urzędzie Skarbowym. Od tego momentu powinien aplikować hiszpańskie stawki VAT na fakturach wystawianych hiszpańskim klientom.

Bardzo często zdarza się, że sprzedawcy objęci systemem sprzedaży elektronicznej/online zdają sobie sprawę o fakcie przekroczenia limitu w danym kraju Unii Europejskiej zbyt późno. Wiąże się to z nieprzyjemnymi sytuacjami i dodatkowymi kosztami za sankcje, których można było uniknąć.

W naszym biurze księgowym od lat zajmujemy się rozliczaniem podatku VAT w Hiszpanii. Oferujemy naszym zagranicznym klientom gwarancję dopełnienia wszystkich czynności rejestracyjnych i fiskalnych, bezpieczeństwo i satysfakcję. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących płatności VAT w Hiszpanii.