Zgodnie z ustawą 34/2002 “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico” z dnia 11 lipca, Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. informuje, że jest właścicielem strony internetowej biuroksiegowewhiszpanii.pl. Zgodnie z wymogiem art. 10 wspomnianej ustawy, Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. informuje również, że:

Właściciel niniejszej strony, biuro Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. z numerem identyfikacji podatkowej CIF B98523319 oraz z siedzibą przy Avda. 9 de Octubre 148 Bajo- dcha, 46520- Puerto Sagunto (Valencia), jest zarejestrowane w Rejestrze Handlowym w Walencji, tom 9616, arkusz V153486 wpis 1. Adres e-mail do kontaktu z firmą to: info@ramonsantafe.es

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z NINIEJSZEJ STRONY

Nawigacja, dostęp i korzystanie ze strony Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. jest jednoznaczne z otrzymaniem statusu użytkownika, oraz z zaakceptowaniem warunków przeglądania strony internetowej Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. Wszystkie warunki  użytkowania określone w niniejszym dokumencie, odpowiadają obowiązującym przepisom prawnym. Witryna Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. zapewnia szeroki zakres informacji, usług i danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z serwisu. Odpowiedzialność ta obejmuje:

  • Dostarczenie przez użytkownika dokładnych i zgodnych z prawem informacji w formularzach wystawionych przez Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. w ramach dostępu do określonych treści lub usług oferowanych na stronie
  • Wykorzystanie informacji i danych, usług oferowanych przez Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. w sposób sprzeczny z niniejszymi warunkami, prawem, moralnością, dobrymi obyczajami, zasadami porządku publicznego lub każdymi innymi, które mogą spowodować szkody lub naruszenie praw osób trzecich lub funkcjonowania serwisu.

POLITYKA UDOSTĘPNIANIA TREŚCI INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I WYŁĄCZEŃ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik ma dostęp poprzez linki podane na niniejszej stronie internetowej i deklaruje, że w żadnym wypadku nie sprawdza ani nie kontroluje zawartości tychże stron. Równocześnie nie gwarantuje technicznej dostępności, dokładności, niezawodności, ważności lub legalności stron , które nie są jej własnością, a które mogą być udostępniane za pośrednictwem linków. Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. deklaruje, że podjęła wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia spowodowania jakiejkolwiek szkody na użytkownikach swojej strony internetowej, która mogłaby wyniknąć z tytułu jej przeglądania. W konsekwencji Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności  za szkody, które może ponieść użytkownik na skutek korzystania z Internetu.

ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian zawartości witryny, jakie uzna za stosowne, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkownika o tym fakcie. Zmiany odnosić się mogą zarówno do zawartości strony internetowej, jak i do warunków jej użytkowania lub ogólnych warunków umowy. Dopuszczalne są wszelkiego rodzaju zmiany na stronie internetowej, na które zezwala obowiązujęce prawo. Zmiany będą obowiązywały w czasie ich publikacji na stronie internetowej, aż do momentu ich późniejszej modyfikacji.

INTERNETOWE ZAMAWIANIE USŁUG

Istnieje możliwość zamówienie online niektórych usług udostępnionych na stronie internetowej Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. Korzystanie z nich jest równoznaczne z przeczytaniem i obowiązkową akceptacją Ogólnych Warunków Zamawiania Usług ustanowionych w tym celu przez Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z Ustawą Organiczną 145/1999 o Ochronie Danych Osobowych, Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. informuje użytkowników swojej strony internetowej, że dane osobowe zebrane przez firmę z formularzy zamieszczonych na stronie, zostaną automatycznie wprowadzone do bazy danych Gestoría Ramón Santa Fe, SLP, aby ułatwić, usprawnić i umożliwić wywiązanie się z zobowiązań ustanowionych między obiema stronami. Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. informuje o możliwości skorzystania z prawa do dostępu, zmian i usunięcia danych. O fakcie tym należy poinformować w formie pisemnej na adres: C / San Vicent, 35 46591-Albalat Tarongers (Valencia). W przypadku, gdy nie zostanie wskazane inaczej, biuro Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. przyjmuje, że:

  • dane użytkownika nie uległy zmianie,
  • użytkownik zobowiązuje się powiadomić Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. o wszelkich zmianach
  • użytkownik wyraża zgodę, aby Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. wykorzystała jego dane do czynności związanych z świadczeniem zakontraktowanych przez obie strony usług.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. samodzielnie lub jako cesjonariusz, posiada wszelkie prawa do własności intelektualnej na swojej stronie internetowej, a także zawartych na niej treści i elementów. Treści te są chronione jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, oraz mające zastosowanie hiszpańskie i unijne regulacje w tej dziedzinie, takie jak międzynarodowe traktaty podpisane przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32.1 akapit drugi Ustawy o Własności Intelektualnej (la Ley de la Propiedad Intelectual) jest zabronione powielanie, dystrybucja i publiczne komunikowanie, w tym wszelkie udostępnienie całości lub części zawartości tej witryny w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez upoważnienia ze strony Gestoría Ramón Santa Fe, SLP

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej posiadanych przez Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. Możliwe jest przeglądanie elementów portalu, drukowanie jego treści, kopiowanie i zapisywanie ich na dysku twardym komputera lub jakiegokolwiek innego sprzętu, pod warunkiem, że są one przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik nie może usuwać, dokonywać zmian lub unikać urządzeń lub systemu zabezpieczeń, który został zainstalowany na stronie Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE I JURYSDYKCJA

Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. zastrzega sobie również prawo do wszczęcia stosownych działań cywilnych lub karnych w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania swojej strony internetowej i jej zawartości, lub w przypadku naruszenia niniejszych warunków przez użytkowników. Zależność między użytkownikiem a dostawcą jest regulowana za pomocą obowiązujących przepisów na terytorium hiszpańskim. Rozwiązanie wszelkich sporów, które będą wymagały postępowania sądowego będzie odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi jurysdykcji i kompetencji w tym zakresie. Gestoría Ramón Santa Fe, S.L.P. posiada swoją siedzibę w Walencji, w Hiszpanii.