Usługi Podatkowe

Zajmiemy się przedstawieniem podatków Twojej firmy w sposób jasny i przejrzysty, bez bariery językowej, gdyż posiadamy personel polskojęzyczny. Przedstawienie deklaracji VAT za sprzedaż przez Internet, otworzenie w Hiszpanii oddziału lub filii polskiej firmy, opłata podatku nierezydentów, zobowiązania prywatne, itp. – są to bardzo ważne kwestie, których niedopilnowanie może skutkować nieprzyjemnymi sytuacjami z hiszpańską administracją, oraz sankcjami ekonomicznymi. Skontaktuj się z nami w celu omówienia swoich zobowiązań i zaplanowania z wyprzedzeniem swojej działalności w Hiszpanii.

 • Ogólne doradztwo podatkowe.
 • Kalendarium podatnika – roczny plan obowiązków fiskalnych.
 • Informacje z zakresu prawa do zwolnienia lub obniżki podatku.
 • Informacje o sankcjach, reklamacjach, itp.
 • Planowanie, analiza i ocena fiskalna.
 • Doradztwo w zakresie procedur w Urzędzie Skarbowym.
 • Doradztwo w zakresie procedur związanych z inspekcją Urzędu Skarbowego, przygotowanie dokumentacji.
 • Rejestracja działalności, zmiany w rejestracji oraz wyrejestrowanie działalności w Urzędzie Skarbowym.
 • Odbiór notyfikacji elektronicznych z Urzędu Skarbowego.
 • Rozliczenia kwartalne (w zależności od konkretnego przypadku) formularze: 111, 115, 303, 349.
 • Rozliczenia roczne (w zależności od konkretnego przypadku) formularze: 180, 190, 347, 390.
 • Podatek od spółek: formularz 200. Tylko spółki prawa handlowego.
 • Podatek od spółek, wniosek o podział płatności: formularz 202. Tylko spółki prawa handlowego.
 • Podatek dochodowy nierezydentów. Tylko osoby fizyczne i firmy nie będące rezydentami w Hiszpanii.
 • Zwrot podatku.
 • Dostęp do spersonalizowanej sieci intranet.