Wynajem domów na wakacje to dobra inwestycja, zwłaszcza jeśli mówimy o Hiszpanii. Przystępne ceny nieruchomości powodują, że wiele osób decyduje się na zakup domu z myślą o przyszłej przeprowadzce. Najczęściej równocześnie z zakupem pojawia się plan jego późniejszego wynajmu w celu zredukowania kosztów utrzymania i zarobku w okresach, gdy sami z niego nie możemy korzystać.

Warto jednak wiedzieć, że inwestycje te nie są zwolnione z zobowiązań podatkowych, z których właściciele nieruchomości nie zawsze zdają sobie sprawę. Fakt, że duże portale rezerwacyjne mają obowiązek zgłaszania hiszpańskiemu Urzędowi Skarbowemu wszystkich informacji dotyczących wynajmu wakacyjnego w oferowanych nieruchomościach, również wpłynął na dużo lepszą kontrolę podatników ze strony Administracji Państwowej.

Z racji, że brak wiedzy na ten temat obowiązków fiskalnych nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności za zaniechania, poniżej przedstawiamy z jakimi podatkami muszą liczyć się nierezydenci posiadający nieruchomość, niezależnie czy przeznaczona jest ona do własnego użytku czy wynajmu wakacyjnego.

Większości osób znany jest podatek IBI (czyli Impuesto sobre Bienes Inmuebles),  który jest naliczany przez Urząd Miasta właściwy miejscu położenia nieruchomości i pobierany najczęściej automatycznie z konta bankowego podatnika. Wysokość tego podatku uzależniona jest od wartości katastralnej nieruchomości. Podatek ten płacą corocznie wszyscy właściciele nieruchomości, niezależnie od jej typu: mieszkanie, dom, lokal komercyjny czy garaż, itp.

Kolejnym podatkiem, który płacą właściciele nieruchomości, nie będący rezydentami fiskalnymi w Hiszpanii jest podatek dla nierezydentów (Impuesto sobre la Renta de no Residentes), który w zależności od sytuacji przybiera 2 formy:

  • Podatek „Imputación de la renta” w przypadku, gdy nieruchomość pozostaje do użytku właścicieli i nie jest wynajmowana w celach zarobkowych. Jego wysokość zależy od wartości katastralnej nieruchomości. Deklarację składa się do dnia 31 grudnia kolejnego roku w stosunku do tego,  którego dotyczy rozliczenie.
  • Podatek  od przychodu z wynajmu turystycznego lub wynajmu długoterminowego składa się w przypadku, gdy dana nieruchomość jest wynajmowana turystom na pobyt wakacyjny lub osobom prywatnym w charakterze stałego miejsca zamieszkania. Cechą charakterystyczną tego podatku jest to, że opłaca się go kwartalnie w miesiącach: kwietniu, lipcu, październiku i styczniu. Dobrą wiadomością jest, że można odliczyć jako koszty niektóre wydatki związane z wynajmem.

W przypadku, gdy dana nieruchomość nie jest wynajmowana w celach zarobkowych w ciągu całego roku, właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia przychodów z wynajmu w odpowiednich kwartałach oraz złożenia deklaracji rocznej „Imputación de la Renta” za okres, kiedy mieszkanie nie było wynajęte, a więc pozostawało do użytku własnego właścicieli.

W biurze księgowym  GESTORIA RAMON SANTAFE oferujemy usługi związane z dopełnieniem formalności podatkowych związanych z wynajemem nieruchomości w Hiszpanii z zachowaniem całkowitej przejrzystości:

  • zgłoszenie podatnika i aktualizację jego danych w hiszpańskim Urzędzie Skarbowym
  • dokonanie rozliczeń podatku od dochodów z wynajmu turystycznego
  • przedstawienie zeznań podatkowych
  • opłatę podatku w imieniu klientów.