Usługi Kadrowe

Zatrudnienie pracowników w Hiszpanii jest tematem bardzo skomplikowanym, regulowanym przez przepisy o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz statuty zawodowe. Właściwe zastosowanie norm prawnych i ich interpretacja wymaga gruntownej wiedzy z zakresu prawa pracy. Umowy o pracę, zatrudnianie i poprawne zwalnianie personelu – są kwestiami niezmiernie istotnymi, a hiszpańscy pracownicy są bardzo świadomi swoich praw i nie wahają się je egzekwować na drodze sądowej. Wobec tego szczególnie ważne jest, aby pracodawca mógł liczyć na wsparcie godnego zaufania biura, które należycie dokona niezbędnych formalności. W biurze Gestoría Ramón Santafé gwarantujemy, że Państwa firma znajduje się w dobrych rękach, gdyż prowadzona jest przez profesjonalistów, znawców prawa kadrowego. Oferujemy rzetelną i dokładną obsługę w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nasze biuro księgowe oferuje kompleksowe usługi kadrowe oraz służy pomocą i radą we wszystkich zagadnieniach związanych z zarządzaniem personelem w Hiszpanii.

 • Doradztwo w zakresie zatrudnienia i informowanie o bieżących obowiązkach pracodawcy;
 • Przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami zleceniodawcy, komunikacja zmian w umowach;
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (druki płac, zaświadczenia) zgodnie z postanowieniami umów, statutów pracowniczych i przepisów prawa;
 • Sporządzanie oraz przesyłanie do hiszpańskiego ZUS co miesięcznej informacji o wysokości składek za zatrudnionych pracowników, deklaracji zgłoszeniowych i aktualizacyjnych;
 • Raporty dotyczące kosztów kadrowych;
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – komunikacja zatrudnień i zwolnień w urzędach administracji państwowej, rejestracja kont pod zatrudnienie pracowników;
 • Komunikacja zwolnień lekarskich pracowników i osób samozatrudnionych;
 • Przygotowanie pism w odpowiedzi na embarga oraz rozliczenia embarga wynagrodzenia pracownika;
 • Przygotowywanie świadectw pracy, pism dotyczących zwolnienia pracowników innych, do których wydawania Pracodawca jest zobowiązany;
 • Rozliczenia i składanie właściwych deklaracji związanych z potrąceniami od umów o pracę do Urzędu Skarbowego;
 • Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do Inspekcji Pracy;
 • Wsparcie w dopełnieniu formalności przy przeprowadzaniu obowiązkowych szkoleń BHP;
 • Dostęp do spersonalizowanej sieci intranet.