Czym jest Rejestr REA?

Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de Construcción, zwany potocznie REA, to Rejestr Firm Akredytowanych w Branży Budowniczej. Jego zadaniem jest potwierdzenie, że firmy, które świadczą usługi w sektorze budowniczym na terenie Hiszpanii, spełniają wymogi dotyczące specjalistycznego przygotowania oraz w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z hiszpańskimi przepisami.  Dotyczy on zarówno przedsiębiorstw hiszpańskich jak i zagranicznych. Wszystkie firmy planujące rozpoczęcie prac jako zleceniobiorca lub podwykonawca mają obowiązek uzyskania wpisu w REA.

Od dnia 26 sierpnia 2008  wszystkie firmy mające w planach korzystanie z usług podwykonawców w celu realizacji jakiejkolwiek pracy związanej z budownictwem lub inżynierią muszą przedstawić certyfikat rejestru swoich kontrahentów w REA.  Wymaga się go m. in. do: prac przy instalacjach elektrycznych, montażu i demontażu, konserwacji, malowania i czyszczenia itp.

Nie ma znaczenia, czy planują Państwo prowadzenie prac budowlanych na terenie Hiszpanii dla jednostek prywatnych czy publicznych. Biuro księgowe Gestoria Ramon Santafe może dokonać kompletnej rejestracji firmy w Registro de Empresas Acreditadas i uzyskać certyfikat REA w Państwa imieniu. Obowiązki administracyjne każdego podwykonawcy są sprawdzane indywidualnie, konsultowane ze zleceniodawcą prac, oraz -jeśli jest taka potrzeba – z urzędem Administracji Publicznej, który posiada kompetencje na terenie wykonywania robót. Procedury rejestracji możemy dokonać internetowo przedstawiając komplet potrzebnych dokumentów. Współpracujemy również z firmami, które zajmują się waloryzacją miejsca pracy pod kątem BHP. Mają one uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla pracowników z zakresu BHP oraz ustalają spotkania z lekarzem pracy.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uzyskania certyfikatu REA dla Twojej firmy.