Zgodnie z rozporządzeniem Ustawy 15/1999, informujemy, że dane uzyskane z formularza zostaną automatycznie włączone do bazy danych należącej do Gestoría Ramón Santafe S.L.P. i posłużą przesłaniu odpowiedzi lub przekazaniu informacji, których dotyczy Państwa zapytanie. W każdym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do wglądu, zmiany bądź usunięcia danych, wysyłając odpowiednie zalecenie na piśmie na adres naszego biura: Avda. 9 de Octubre 148 Bajo- dcha, 46520- Puerto Sagunto (Valencia).

Jakie są prawa użytkownika w przypadku przekazywania nam danych?

  • Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy GESTORÍA RAMÓN SANTAFÉ, S.L. przetwarza dotyczące jej dane osobowe.
  • Osoba zainteresowana ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.
  • Osoba zainteresowana może zażądać ograniczenia przetwarzania jej danych; w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Podobnie, w pewnych okolicznościach i z powodów związanych z ich szczególną sytuacją, osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, a także wycofać zgodę na ich przetwarzanie. GESTORÍA RAMÓN SANTAFÉ, S.L. zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które nam dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazać je innemu administratorowi danych, bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu je dostarczyła.

Aby skorzystać z tych praw, można wysłać list z żądaniem na następujący adres: AV/ 9 DE OCTUBRE, 148 BAJO-DCHA, PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA) lub na następujący adres e-mail: RGPD@RAMONSANTAFE.ES, a my skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o krokach, jakie należy podjąć w celu skorzystania z prawa do ochrony danych. Informujemy również, że można złożyć skargę do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, zwłaszcza jeśli nie jest się zadowolonym z realizacji swoich praw.

Dane kontaktowe Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych:
Adres: C/ JORGE JUAN, 6, 28001 (MADRID)
Numery telefonów kontaktowych: 901 100 099 – 912 663 517
Strona internetowa: www.aepd.es

W przypadku, gdy nie zostane wskazane inaczej, rozumiemy, że nie dokonali Państwo żadnych zmian w udostępnionych nam danych. Tym samym zobowiązują się Państwo zgłosić nam wszelkie zmiany danych oraz wyrażają zgodę, aby Gestoría Ramón Santafe S.L.P. wykorzystała udostępnione dane do czynności związanych z świadczeniem zakontraktowanych przez obie strony usług.

Przesłanie do nas danych jest równoznaczne z akceptacją tej klauzuli.