Nasze biuro księgowe zajmuje się zakładaniem spółek handlowych w Hiszpanii (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych itp). Oferujemy kompleksową pomoc w trakcie procesu zakładania spółki oraz jej obsługę prawną, księgową, podatkową i kadrową.
Dzięki temu, że świadczymy usługi nie tylko związane z samą rejestracją spółki, ale także z prowadzeniem jej księgowości,z wyprzedzeniem informujemy jakie kroki należy podjąć, abyśmy mogli przeprowadzić wszystkie czynności w sposób płynny i by firma mogła jak najszybciej zacząć funkcjonować.

 • Uzyskanie certifikatu dostępności nazwy spółki w Centralnym Rejestrze Handlowym
 • Doradztwo w zakresie tworzenia spółki
 • Nadzór nad czynnościami notarialnymi i rejestracyjnymi (sporządzenie umowy założycielskiej spółki i statutów spółki, wpis do Rejestru Handlowego w Hiszpanii)
 • Uzyskanie podpisu elektronicznego dla reprezentanta firmy
 • Rejestracja w hiszpańskim Urzędzie Skarbowym
 • Rejestracja w hiszpańskim ZUS reprezentanta firmy oraz spółki (jeśli zamierza zatrudniać pracowników)
 • Obsługa w języku polskim podczas całego procesu.
 • Uzyskanie numeru VAT europejskiego dla spółki
 • Księgowanie przychodów i rozchodów firmy zgodnie z hiszpańską ustawą o rachunkowości.
 • Przygotowanie i przedstawienie ksiąg rachunkowych i  rocznych sprawozdań finansowych firmy w Rejestrze Handlowym.
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy i pełna obsługa kadrowa
 • Obsługujemy zgromadzenia wspólników spółek w Hiszpanii (protokoły zgromadzeń)

Jeśli zamierzają Państwo dokonać zakupu już istniejącej spółki zalecamy sprawdzenie, czy firma nie posiada zaleglych zobowiązań. Pomagamy w uzyskaniu dokumentów potwierdzających aktualną sytuację spółki w urzędach i w Registro Mercantil.