Usługi Księgowe

Z naszym biurem księgowość w Hiszpanii nie będzie dla Państwa więcej kłopotliwym tematem. Biuro księgowe Gestoría Ramon Santafe, S.L. oferuje kompleksową obsługę z w takich kwestiach jak: pełne usługi księgowe, utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawienie ksiąg handlowych w Rejestrze Handlowym, przygotowanie akt wspólników, księgowanie przychodów i rozchodów firmy, zamknięcie roku, oraz w innych formalnościach, wymagających gruntownej wiedzy. Pomożemy wywiązać się Państwu z zobowiązań prawnych w sposób solidny i przejrzysty. Przedstawiamy nasze usługi księgowe dla firm.

  • Tworzenie i rejestracja spółek handlowych w hiszpańskim Rejestrze Handlowym.
  • Zmiany w kapitale zakładowym spółki.
  • Sprzedaż jednostek uczestnictwa lub udziałów.
  • Zmiany w statucie spółki (zmiana nazwy, siedziby, administratora).
  • Księgowanie przychodów i rozchodów firmy zgodnie z hiszpańską ustawą o rachunkowości.
  • Przygotowanie i przedstawienie ksiąg rachunkowych w Rejestrze Handlowym.
  • Przygotowanie i przedstawienie rocznych sprawozdań finansowych firmy w Rejestrze Handlowym.
  • Likwidacja i zamknięcie firm.
  • Księgowanie dokumentów przychodów i rozchodów.
  • Przygotowanie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (I.R.P.F.)