PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

GESTORIA RAMON SANTAFE S.L.

CEL

Utrzymanie relacji profesjonalnej z Państwem w celu świadczenia naszych usług w zakresie badania, przetwarzania i składania zeznań podatkowych do AEAT.

ZLECENIE

Wykonanie przedmiotu umowy.

ODBIORCY

Dane będą przekazywane hiszpańskiemu urzędowi skarbowemu (AEAT), bankom i kasom oszczędnościowym oraz innym organom administracji publicznej, jeśli będzie to konieczne do wykonania żądanej usługi lub jeśli będzie to wynikało z obowiązku prawnego.
Podmioty przetwarzające dane: *Usługi informatyczne.
Międzynarodowy przepływ danych odbywa się poprzez platformy:

  • TYPEFORM S.L., w przypadku korzystania z jej usług w zakresie tworzenia i udostępniania formularzy gromadzenia danych osobowych.
  • GOOGLE LLC, podczas korzystania z usługi przechowywania informacji online, GOOGLE DRIVE.

PRAWO DO ZMIANY DANYCH

Użytkownik ma dostęp do danych, prawo ich poprawiania i usuwania, a także inne prawa, wyjaśnione w informacjach dodatkowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć poniżej lub uzyskać pod następującym adresem e-mail: RGPD@RAMONSANTAFE.ES lub w naszym biurze pod adresem AV/ 9 DE OCTUBRE, 148 BAJO-DCHA, PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA).

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Identyfikacja: GESTORÍA RAMÓN SANTAFÉ, S.L.
Adres pocztowy: AV/ 9 DE OCTUBRE, 148 BAJO-DCHA, PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)
Telefon: 962628793
E-mail: rgpd@ramonsantafe.es
Delegat ds. ochrony danych: GRUPO ARRECIFE CONSULTORES 2007 S.L.
Kontakt z przedstawicielem ds. ochrony danych: 963127867/ consultoria@grupoarrecife.com

2) W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W GESTORÍA RAMÓN SANTAFÉ, S.L. przetwarzamy informacje wymagane w niniejszym formularzu, aby utrzymać z Państwem relację profesjonalną w celu świadczenia naszych usług w zakresie badania, przetwarzania i składania Państwa zeznań podatkowych do AEAT (hiszpańskiego Urzędu Skarbowego).

W przypadku przesyłania załączonej dokumentacji, Użytkownik zobowiązuje się do podania wyłącznie danych niezbędnych do wykonania usługi złożenia zeznania podatkowego w AEAT.

Nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, takie jak profilowanie w celu oferowania usług lub produktów. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o przyczynach oraz znaczeniu i spodziewanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

3) Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe podane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane przez 2 miesiące na serwerach firmy TYPEFORM. Po tym czasie będziemy przechowywać dane osobowe przekazane w celu realizacji usługi złożenia zeznania podatkowego przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia.

4) Jaka jest zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych?

W celu świadczenia usług, o które prosi użytkownik, jesteśmy uprawnieni do tego na podstawie zlecenia zawodowego, który rozpoczynamy dla Użytkownika, gdy prosi on o nasze usługi. W przypadku nieprzekazania nam danych osobowych, o które prosimy, nie będziemy mogli zrealizować usługi.

5) Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane?

Dane będą przekazywane hiszpańskiemu Urzędowi Skarbowemu, bankom i kasom oszczędnościowym oraz innym organom administracji publicznej, jeśli będzie to konieczne do wykonania żądanej usługi lub jeśli będzie to wynikało z obowiązku prawnego.

Istnieją firmy, którym GESTORÍA RAMÓN SANTAFÉ, S.L. nie przekazuje danych, ale które świadczą nam różne usługi, przy czym usługi te wiążą się z przechowywaniem danych osobowych przez te firmy lub okazjonalnym dostępem tych firm do tych danych. Firmy te, które działają jako podmioty przetwarzające dane i z którymi podpisaliśmy umowę gwarantującą bezpieczeństwo danych osobowych, to:
*Usługi informatyczne/cyfrowe: Różne firmy świadczą nam usługi hostingowe dla poczty elektronicznej, konserwacji sprzętu komputerowego oraz konserwacji oprogramowania, a także inne usługi informatyczne.

Międzynarodowy przepływ danych odbywa się przez platformę firmy TYPEFORM S.L., ponieważ świadczy ona dla nas usługi w zakresie tworzenia i hostingu formularzy do gromadzenia danych osobowych. TYPEFORM S.L. jest firmą działającą globalnie i przechowującą dane zgromadzone za pośrednictwem swoich formularzy w USA i innych częściach świata. W celu umożliwienia międzynarodowego przekazywania danych do firmy TYPEFORM S.L. z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, podpisaliśmy z firmą TYPEFORM S.L. standardową klauzulę umowną Komisji Europejskiej opartą na decyzji Komisji 2021/914/UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tej klauzuli można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres rgpd@ramonsantafe.es.

Międzynarodowy przepływ danych odbywa się przez platformę firmy GOOGLE LLC. w przypadku korzystania z jej usługi przechowywania informacji online GOOGLE DRIVE. Firma ta działa na całym świecie, a jej główne centrum danych znajduje się w USA. Ten międzynarodowy przepływ danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, ponieważ z GOOGLE LLC podpisano standardową klauzulę umowną Komisji Europejskiej opartą na decyzji Komisji 2021/914/UE z dnia 4 czerwca 2021 r., która zezwala na przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kopię powyższej klauzuli można uzyskać, wysyłając e-mail na adres rgpd@ramonsantafe.es.

6) Jakie są prawa użytkownika w przypadku przekazywania nam danych?

  • Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy GESTORÍA RAMÓN SANTAFÉ, S.L. przetwarza dotyczące jej dane osobowe.
  • Osoba zainteresowana ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.
  • Osoba zainteresowana może zażądać ograniczenia przetwarzania jej danych; w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Podobnie, w pewnych okolicznościach i z powodów związanych z ich szczególną sytuacją, osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, a także wycofać zgodę na ich przetwarzanie. GESTORÍA RAMÓN SANTAFÉ, S.L. zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które nam dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazać je innemu administratorowi danych, bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu je dostarczyła.

Aby skorzystać z tych praw, można wysłać list z żądaniem na następujący adres: AV/ 9 DE OCTUBRE, 148 BAJO-DCHA, PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA) lub na następujący adres e-mail: RGPD@RAMONSANTAFE.ES, a my skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o krokach, jakie należy podjąć w celu skorzystania z prawa do ochrony danych. Informujemy również, że można złożyć skargę do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, zwłaszcza jeśli nie jest się zadowolonym z realizacji swoich praw.

Dane kontaktowe Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych:
Adres: C/ JORGE JUAN, 6, 28001 (MADRID)
Numery telefonów kontaktowych: 901 100 099 – 912 663 517
Strona internetowa: www.aepd.es

WRÓĆ DO FORMULARZA