Inne Usługi

uslugis
 • Sporządzanie umów wynajmu, handlowych i innych.
 • Uzyskiwanie podpisu elektronicznego (Certificado Digital).
 • Uzyskiwanie Informes de Vida Laboral.
 • Przygotowywanie i przedstawianie deklaracji dochodowych rezydentów i nierezydentów.
 • Przygotowanie i przedstawianie deklaracji dochodowych za wynajem turystyczny (nierezydenci).
 • Sporządzanie umów wynajmu, handlowych i innych.
 • Uzyskiwanie podpisu elektronicznego (Certificado Digital).
 • BHP dla firm posiadających pracowników.
 • Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.
 • Ustawy o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego.
 • Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe usługi:

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu:  Ustawa ta ma na celu ochronę integralności systemu finansowego poprzez ustanowienie obowiązków mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ustawa o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego: Ustawa określa obowiązki usługodawcy oraz zasady wyłączenia z odpowiedzialności związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, aby transakcje zawierane online odbywały się w sposób bezproblemowy, satysfakcjonujący i  bezpieczny.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych: Głównym celem Ustawy jest uregulowanie procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych i plików o charakterze prywatnym, oraz określenie obowiązków wynikających z przetwarzania tychże danych, w celu ochrony prywatności obywateli.

Masz pytania? Napisz do nas

Jeśli nie znalazłeś na naszej stronie interesującej Cię usługi prześlij do nas zapytanie na:

info@ramonsantafe.es

Uniknij sankcji, pomożemy Ci we wdrożeniu i przystosowaniu Twojej firmy do obowiązujących przepisów w tej dziedzinie. Zaufaj profesjonalistom.